دسته‌بندی نشده

لیست مشخصات گیربکس حلزونی چینی

گیربکس حلزونی چینی  KS . گیربکس حلزونی چینی PSP . گیربکس حلزونی چینی JMP

گیربکس معکبی NMRV . گیربکس ترکیبی حلزونی . گیربکس مرکب حلزونی چینی . 

 

لیست مشخصات گیربکس های حلزونی چینی

…… 80 60 50 40 30 25 20 15 10 7.5 نسبت تبدیل تیپ
9 11

9

11

9

11 11 11 11 11 11 11 شافت

ورودی

30

شافت خ 14

100 80 60 50 40 30 25 20 15 10 7.5 نسبت تبدیل 40

شافت

خروجی 18

 

11 11 11 14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

شافت

ورودی

100 80 60 50 40 30 25 20 15 10 7.5 نسبت تبدیل 50

شافت

خروجی 25

14

11

 

14

 

14

19

14

19

14

19

14

19

14

19

14

19

14

19

14

19

14

شافت

ورودی

100 80 60 50 40 30 25 20 15 10 7.5 نسبت

تبدیل

63

شافت

خروجی 25

 

19

14

19

14

……

19

……

19

24

19

24

19

24

19

24

19

24

19

24

19

24

19

شافت

ورودی

100 80 60 50 40 30 25 20 15 10 7.5 نسبت

تبدیل

75

شافت

خروجی28

 

…..

19

24

19

24

19

…..

24

….

24

….

24

…..

24

28

24

28

24

28

24

28

24

شافت

ورودی

100 80 60 50 40 30 25 20 15 10 7.5 نسبت

تبدیل

90

شافت

خروجی 35

 

24

19

….

24

….

24

28

24

28

24

28

24

28

24

28

24

28

….

28

….

28

….

شافت

ورودی

100 80 60 50 40 30 25 20 15 10 7.5 نسبت

تبدیل

110

شافت

خروجی 42

 

24

……

24

28

…..

28

…..

28

…..

28

…..

28

…..

28

…..

28

38

28

38

28

38

….

شافت

ورودی

100 80 60 50 40 30 25 20 15 10 7.5 نسبت

تبدیل

130

شافت

خروجی

50

 

38

28

38

28

38

28

38

24

38

24

38

28

38

…..

38

…..

38

…..

38

…..

38

…..

شافت ورودی

گیربکس حلزونی / گیربکس ترکیبی / الکتروموتور / فلنچ خروجی

مشاوره و فروش 02133973435 – 02136615541 – 09122590748

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *