در حال نمایش 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

کفکش توان تک 34 متری 1 و 1/4 فلوتردار

تیپ : TMR 34.4 قطر خروجی 1 و 1/4 اینچ حداکثر ارتفاع 34 متر قدرت 2 اسب تکفاز / آمپر

کفکش توان تک 34 متری 1 و 1/4 اینچ ساده

تیپ : TMR 34.4 قطر خروجی 1 و 1/4 اینچ حداکثر ارتفاع 34 متر قدرت 2 اسب تکفاز / 6.6

کفکش توان تک 18 متری 1 و 1/4 اینچ فلوتر دار

تیپ : TMR 18.4 F قطر خروجی 1 و 1/4 اینچ حداکثر ارتفاع 18 متر قدرت 2 اسب تکفاز /

کفکش توان تک 18 متری 1 و1/4 اینچ ساده

تیپ :  TMR 18.4 قطر خروجی 1 و 1/4 اینچ حداکثر ارتفاع 18 متر قدرت 1 اسب تکقاز / آمپر

کفکش توان تک 14 متری 1 و 1/4 اینچ فلوتردار

تیپ : TMR 14.4 F قطر خروجی 1 و 1/4 اینچ حداکثر ارتفاع 14 متر قدرت : 2 اسب تکفاز

کفکش توان تک 14 متری 1 و 1/4 اینچ ساده

تیپ : TMR 14.4 قطر خروجی : 1 و 1/4 اینچ حداکثر ارتفاع 14 متر قدرت 2 اسب تکفاز /