در حال نمایش 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

پمپ پیستونی 60 بار 141 لیتر

شماره فنی: CK146 فشار: ۶۰ بار دبی: ۱۴۱ لیتر در دقیقه قدرت مورد نیاز: ۱۶.۶KW ۲۲.۲HP وزن: ۴۵ کیلوگرم دور:

پمپ پیستونی 250 بار 100 لیتر

شماره فنی: CX1025 فشار: ۲۵۰ بار دبی: ۱۰۰ لیتر در دقیقه قدرت مورد نیاز: ۵۰.۵KW ۶۴.۲HP وزن: ۸۳ کیلوگرم دور:

پمپ پیستونی 80 بار 250 لیتر

شماره فنی: C1258 فشار: ۸۰ بار دبی: ۲۵۱ لیتر در دقیقه قدرت مورد نیاز: ۳۹.۴KW HP۵۲.۹ وزن: ۷۵ کیلوگرم حداکثر

پمپ پیستونی 150 بار 190 لیتر

شماره فنی: CK2015 فشار: ۱۵۰ بار دبی: 192 لیتر در دقیقه قدرت مورد نیاز: 56.6KW 75.9HP وزن: ۷۵ کیلوگرم دور:

پمپ پیستونی 150 بار 122 لیتر

شماره فنی: C2233 فشار: ۱۵۰ بار دبی: ۱۲۲ لیتر در دقیقه قدرت مورد نیاز: ۳۵.۸KW ۴۸HP وزن: ۷۵ کیلوگرم دور:

پمپ پیستونی 105 بار 98 لیتر

شماره فنی: CK1525 فشار: ۱۰۵ بار دبی: ۹۸ لیتر در دقیقه قدرت مورد نیاز: ۲۰.۱KW ۲۷HP وزن: ۵۲ کیلوگرم دور:

پمپ پیستونی 190 بار 50 لیتر

شماره فنی: RBL5019 فشار: ۱۹۰ بار دبی: ۵۰ لیتر در دقیقه قدرت مورد نیاز: ۱۸.۵KW ۲۵HP وزن: ۱۹.۵ کیلوگرم دور:

پمپ پیستونی 160بار 38 لیتر

شماره فنی: KKL3816 فشار: ۱۶۰ بار دبی: ۳۸ لیتر در دقیقه قدرت مورد نیاز: ۱۰.۸KW ۱۴.۵HP وزن: ۱۸ کیلوگرم دور: