مه پاش صنعتی . مه پاش خانگی . لوازم کامل مه پاش 
مشاوره و فروش 02136615541 – 02136615634

پمپ کارواش صنعتی 110بار با الکتروموتور 3 اسب تکفاز جهت 70 نازل مه پاش صنعتی

پمپ کارواش صنعتی 200بار با الکتروموتور 7/5 اسب سه فازجهت 170 نازل مه پاش صنعتی

شیلنگ مه پاش صنعتی پلی آمید تایوانی

انواع اتصالات مه پاش صنعتی . فیتینگی . رزوه ای 

انواع نازل مه پاش صنعتی تایوانی . چینی 

نحویه عملکرد و  نصب پایه فیتینگی در مه پاش صنعتی 

نحویه عملکرد و نصب پایه رزوه ای در مه پاش صنعتی 

تجهیزات کامل مه پاش :

نازل مه پاش  . شلنگ پلی آمید تایونی . شلنگ سیم دار فشار بالا پرس شده .

سرخط . پایه نازل فیتینگی تک نازله. پایه فیتینگی دو نازله.پایه نازل رزوه ای تک نازله.

پایه نازل رزوه ای دونازله . سه راه فیتینگی . سه راه رزوه ای . ته خط فیتینگی نازل خور .

ته خط رزوه ای نازل خور . ته خط فیتینگی بسته . ته خط روزه ای بسته . سیم بکسل .

تابلو برق تایمر دار تک فاز.تابلو برق تایمر دار سه فاز.فیلتر دوقلو ذغال و پ پ.فیلتر دیسکی

فیلتر 5 میکرون نخی تایلوانی

فهرست