لیست قیمت گیربکس های شافت مستقیم پایدار و فلنچدار  ایرانی 

انواع موتور گیربکس شافت مستقیم ایرانی و فلنچدار با یک سال گارانتی گیربکس های شافت مستقیم گیربکس های شافت مستقیم فلنچدار گیربکس های  هلیکال ایرانی

تولید گیربکس شافت مستقیم ایرانی . قطعات گیربکس شافت مستقیم ایرانی 

جهت مشاوره و سفارش با شماره 02136615541 تماس بگیرید

 

قبول سفارشات گیربکس های شافت مستقیم و تحویل فوری با شماره های 02136615541 و 02136615634 تماس بگیرید 

دور خروجی

TYPE

125 الی 400

100

63 – 80

31 – 40 – 50

20 – 25

14/000/000

28mm

14/500/000

14/000/000

28mm

14/500/000

14/000/000

28mm

14/500/000

14/000/000

28mm

14/500/000

17/800/000

32mm

18/500/000

پایدار

O.5HP-0/37 KW

فلنچدار

15/100/000

28mm

15/600/000

15/100/000

28mm

15/600/000

15/100/000

28mm

15/600/000

18/000/000

32mm

18/600/000

18/800/000

32mm

19/500/000

پایدار

3.4HP-0/55 KW

فلنچدار

15/800/000

28mm

16/300/000

15/800/000

28mm

16/300/000

15/800/000

28mm

16/300/000

18/300/000

32mm

19/000/000

24/500/000

48mm

25/800/000

پایدار

1HP-0/75 KW

فلنچدار

17/300/000

28mm

17/800/000

17/300/000

28mm

17/800/000

19/800/000

32mm

20/500/000

23/500/000

48mm

24/800/000

25/500/000

48mm

26/800/000

پایدار

1.5HP-1/1 KW

فلنچدار

19/300/000

28mm

19/800/000

21/800/000

32mm

22/600/000

21/800/000

32mm

22/600/000

25/500/000

48mm

26/800/000

34/000/000

60mm

37/300/000

پایدار

2HP-1/5 KW

فلنچدار

24/300/000

32mm

25/000/000

24/300/000

32mm

25/000/000

28/000/000

48mm

29/300/000

34/500/000

60mm

37/800/000

39/000/000

60mm

42/300/000

پایدار

3 HP-2/2 KW

فلنچدار

29/500/000

48mm

30/800/000

29/500/000

48mm

30/800/000

29/500/000

48mm

30/800/000

36/000/000

60mm

39/300/000

54/000/000

75mm

56/300/000

پایدار

4HP-3 KW

فلنچدار

34/500/000

48mm

35/800/000

34/500/000

48mm

35/800/000

41/000/000

60mm

44/300/000

51/000/000

75mm

53/300/000

56/000/000

75mm

58/300/000

پایدار

5.5HP-4 KW

فلنچدار

46/000/000

60mm

49/300/000

46/000/000

60mm

49/300/000

46/000/000

60mm

49/300/000

56/000/000

75mm

58/300/000

86/000/000

90mm

90/800/000

پایدار

7.5HP-5/5 KW

فلنچدار

49/500/000

60mm

52/800/000

49/500/000

60mm

52/800/000

59/500/000

75mm

61/800/000

83/500/000

90mm

88/000/000

95/500/000

90mm

100/000/000

پایدار

10HP-7/5 KW

فلنچدار

73/000/000

75mm

75/300/000

73/000/000

75mm

75/300/000

73/000/000

75mm

75/300/000

97/000/000

90mm

101/800/000

154/600/000

100mm

161/800/000

پایدار

15HP-11 KW

فلنچدار

81/000/000

75mm

83/300/000

81/000/000

75mm

83/300/000

105/000/000

90mm

109/800/000

154/000/000

100mm

163/000/000

197/000/000

100mm

204/000/000

پایدار

20HP-15 KW

فلنچدار

140/000/000

90mm

140/000/000

140/000/000

90mm

140/000/000

140/000/000

90mm

145/000/000

191/000/000

100mm

198/000/000

 

——————

پایدار

25HP-18/5 KW

فلنچدار

150/000/000

90mm

155/000/000

150/000/000

90mm

155/000/000

201/000/000

100mm

208/000/000

 

——————

 

——————

پایدار

30HP-22 KW

فلنچدار

 

گبربکس شافت مستقیم پولادین پارت – گیربکس شافت مسقیم فلنچدار پولادین پارت – گیربکس شافت مستقیم پایدار پارس 

گیربکس شافت مستقیم شاکرین – گیربکس شافت مستقیم اصفهان دور – گیربکس شافت مستقیم پویا – گیربکس فلنچدار

گیربکس شافت مستقیم پایدار – گیربکس هلیکال – گیربکس فلنچدار شافت مستقیم – گیربکس پایدار شافت مستقیم 

جهت سفارش با شماره های 02136615541 و 02136615634 تماس بگیرید 

ساخت گیربکس شافت مستقیم – قیمت گیربکس شافت مستقیم

گیربکس- شافت مستقیم پایدار – قیمت گیربکس -شافت مستقیم فلنچدار

گیربکس شافت مستقیم چیست :

گیربکس شافت مستقیم به گیربکس هایی گفته میشود که 

شافت گیربکس در امتداد الکتروموتور و شافت الکتروموتور 

باشد را گیربکس شافت مستقیم می گویند که بیشتر در 

کارخانه های نبرد – سیلو – همزن و … استفاده می شود 

تامین قطعات گیربکس شافت مستقیم ایرانی

 

 

فهرست