مشخصات گیربکس های ایلماز ساخت کشور ترکیه ازجمله : گیربکس شافت مستقیم پایه دار ایماز

گیربکس حلزونی ایلماز. گیربکس هلیکال ایلماز  گیربکس دنده بول ایلماز . گیربکس آویز ایلماز ترکیه 

            فروش و مشاوره   02136615541  – 02133973435

لیست مشخصات الکتروگیربکس شافت مستقیم ایلماز 

الکتروگیربکس های شافت مستقیم ایلماز
الکترو گیربکس فلنجدار Yilmaz
الکترو گیربکس فلنجدار ایلماز

الکترو گیربکس فلنجدا رورودی هالوشافتYILNAZ

فهرست