ژنراتور مکالته ایتالیا , ژنراتور تک بلبرینگ مکالته ,

ژنراتور جفت بلبرینگ مکالته

, ژنراتور شافت دار مکالته , ژنراتور صفحه ای مکالته

جهت مشاوره و قیمت با شماره ۰۲۱۳۶۶۱۵۵۴۱ تماس بگیرید

لیست مشخصات ژنراتور مکالته ایتالیا mec calte

 

ردیف
مدل توان
۱ S16F ۵٫۵KVA
۲ S16F ۶٫۵ KVA
۳ ECO3-1SN ۸٫۵ KVA
۴ ECO3-2SN ۱۰ KVA
۵ BTO3-3L/4 ۱۵ KVA
۶ ECO28-1L/4 ۲۰ KVA
۷ ECO28-2L/4 ۲۵ KVA
۸ ECO28-VL/4 ۳۱ KVA
۹ ECO32-2S/4 ۳۵ KVA
۱۰ ECO32-3S/4 ۴۰ KVA
۱۱ ECO32-1L/4 ۵۰ KVA
۱۲ ECO32-2L/4 ۶۰ KVA
۱۳ ECO32-3L/4 ۷۰ KVA
۱۴ ECP34-1S ۸۵ KVA
۱۵ ECP34-2S ۱۰۵ KVA
۱۶ ECP34-1L ۱۳۰ KVA
۱۷ ECP34-2L ۱۵۰ KVA
۱۸ ECO38-1S ۱۸۰ KVA
۱۹ ECO38-2S ۲۰۰ KVA
۲۰ ECO38-3S ۲۲۵ KVA
۲۱ ECO38-1L ۲۵۰ KVA
۲۲ ECO38-2L ۳۰۰ KVA
۲۳ ECO38-3L ۳۵۰ KVA
۲۴ ECO40-1S ۴۰۰ KVA
۲۵ ECO40-2S ۴۵۰ KVA
۲۶ ECO40-3S ۵۰۰ KVA
۲۷ ECO40-3S ۵۵۰ KVA
۲۸ ECO401.5L ۶۲۰ KVA
۲۹ ECO402L ۶۸۰ KVA

ژنراتور های قابل ارئه ژنراتور های مکالته  MEC CALTE ایتالیایی 

ژنراتور ۲۰ کاوا مکالته – ژنراتور ۲۵ کاوا مکالته – ژنراتور ۳۱کاوا مکالته – ژنراتور ۴۰ کاوا مکالته 

ژنراتور ۵۰ کاوا مکالته – ژنراتور ۶۰ کاوا مکالته – ژنراتور ۷۰ کاوا مکالته – ژنراتور ۸۵ کاوا مکالته 

ژنراتور ۱۰۵ کاوا مکالته – ژنراتور ۱۳۰ کاوا مکالته – ژنراتور ۱۵۰ کاوا مکالته – ژنراتور ۱۸۰ کاوا مکالته 

ژنراتور ۲۰۰کاوا مکالته – ژنراتور ۲۲۵ کاوا مکالته – ژنراتور ۲۵۰ کاوا مکالته – ژنراتور ۳۰۰ کاوا مکالته 

ژنراتور ۳۵۰ کاوا مکالته – ژنراتور ۴۰۰ کاوا مکالته – ژنراتور ۴۵۰ کاوا مکالته – ژنراتور ۵۰۰ کاوا مکالته 

ژنراتور ۵۵۰ کاوا مکالته ایتالیا – ژنراتور ۶۲۰ کاوا مکالته ایتالیا – ژنراتور ۶۸۰ کاوا مکالته ایتالیا

مدیر فروش : ۰۹۱۲۲۵۹۰۷۴۸ 

دیگر فعالیت این مجموعه : 

کوپله انواع ژنراتور با موتور های دیزلی زمینی لوول LOVOL چین ۳ سیلندر الی ۶ سیلندر  ۳۰ کاوا الی ۲۰۰ کاوا – پرکینز ایران ( موتور سازان تبریز ) ۳ سیلندر الی ۶ سیلندر از ۳۰ کاوا الی ۸۵ کاوا – ولوو  VOLVO PENTA آلمان و سوئد از ۴ سیلندر الی ۶ سیلندر تا قدرت ۱۰۰ کاوا الی ۷۵۰ کاوا – پرکینز انگلیس PERKINS از۳ سیلندر الی ۱۲ سیلندر و ۲۰ کاوا الی ۱۱۰۰ کاوا .

.کاناپی یا اطاقک سایلنت – تابلو برق ATS امرجنسی – تابلو برق دستی – نصب و راه اندازی – تعمیر و نگهداری

تامین قطع  و فیلترهای هوا  فیلترهای  گازوئیل فیلترهای روغن  تمام دیزل های لوول , موتور سازان تبریز , پرکینز انگلیس , ولوو 

 

فهرست