ژنراتور مکالته ایتالیا , ژنراتور تک بلبرینگ مکالته ,

ژنراتور جفت بلبرینگ مکالته

, ژنراتور شافت دار مکالته , ژنراتور صفحه ای مکالته

جهت مشاوره و قیمت با شماره 02136615541 تماس بگیرید

لیست مشخصات ژنراتور مکالته ایتالیا mec calte

 

ردیف
مدل توان
1 S16F 5.5KVA
2 S16F 6.5 KVA
3 ECO3-1SN 8.5 KVA
4 ECO3-2SN 10 KVA
5 BTO3-3L/4 15 KVA
6 ECO28-1L/4 20 KVA
7 ECO28-2L/4 25 KVA
8 ECO28-VL/4 31 KVA
9 ECO32-2S/4 35 KVA
10 ECO32-3S/4 40 KVA
11 ECO32-1L/4 50 KVA
12 ECO32-2L/4 60 KVA
13 ECO32-3L/4 70 KVA
14 ECP34-1S 85 KVA
15 ECP34-2S 105 KVA
16 ECP34-1L 130 KVA
17 ECP34-2L 150 KVA
18 ECO38-1S 180 KVA
19 ECO38-2S 200 KVA
20 ECO38-3S 225 KVA
21 ECO38-1L 250 KVA
22 ECO38-2L 300 KVA
23 ECO38-3L 350 KVA
24 ECO40-1S 400 KVA
25 ECO40-2S 450 KVA
26 ECO40-3S 500 KVA
27 ECO40-3S 550 KVA
28 ECO401.5L 620 KVA
29 ECO402L 680 KVA

ژنراتور های قابل ارئه ژنراتور های مکالته  MEC CALTE ایتالیایی 

ژنراتور 20 کاوا مکالته – ژنراتور 25 کاوا مکالته – ژنراتور 31کاوا مکالته – ژنراتور 40 کاوا مکالته 

ژنراتور 50 کاوا مکالته – ژنراتور 60 کاوا مکالته – ژنراتور 70 کاوا مکالته – ژنراتور 85 کاوا مکالته 

ژنراتور 105 کاوا مکالته – ژنراتور 130 کاوا مکالته – ژنراتور 150 کاوا مکالته – ژنراتور 180 کاوا مکالته 

ژنراتور 200کاوا مکالته – ژنراتور 225 کاوا مکالته – ژنراتور 250 کاوا مکالته – ژنراتور 300 کاوا مکالته 

ژنراتور 350 کاوا مکالته – ژنراتور 400 کاوا مکالته – ژنراتور 450 کاوا مکالته – ژنراتور 500 کاوا مکالته 

ژنراتور 550 کاوا مکالته ایتالیا – ژنراتور 620 کاوا مکالته ایتالیا – ژنراتور 680 کاوا مکالته ایتالیا

مدیر فروش : 09122590748 

دیگر فعالیت این مجموعه : 

کوپله انواع ژنراتور با موتور های دیزلی زمینی لوول LOVOL چین 3 سیلندر الی 6 سیلندر  30 کاوا الی 200 کاوا – پرکینز ایران ( موتور سازان تبریز ) 3 سیلندر الی 6 سیلندر از 30 کاوا الی 85 کاوا – ولوو  VOLVO PENTA آلمان و سوئد از 4 سیلندر الی 6 سیلندر تا قدرت 100 کاوا الی 750 کاوا – پرکینز انگلیس PERKINS از3 سیلندر الی 12 سیلندر و 20 کاوا الی 1100 کاوا .

.کاناپی یا اطاقک سایلنت – تابلو برق ATS امرجنسی – تابلو برق دستی – نصب و راه اندازی – تعمیر و نگهداری

تامین قطع  و فیلترهای هوا  فیلترهای  گازوئیل فیلترهای روغن  تمام دیزل های لوول , موتور سازان تبریز , پرکینز انگلیس , ولوو 

 

فهرست