پمپ های خانگی ویکتوری , هاچاسو – پمپ های کشاورزی هاچاسو  ,  ویکتوری , کفکش ویکتوری , کفکش هاچاسو 

شناور ویکتوری  ,  شناور هاچاسو  جهت مشاوره و خرید با شماره های ۰۲۱۳۶۶۱۵۵۴۱ و ۰۲۱۳۶۶۱۵۶۳۴ تماس بگیرید 

HACHASOU

پمپ های خانگی هاچاسو – ویکتوری

پمپ ۱اسب بشقابی هاچاسو مدل VPM 158

 پمپ ویکتوری نیم اسب طرح پدرولا هاچاسو  مدل VPM 60

پمپ  ویکتوری نیم اسب   هاچاسو مدل KPM 88

 

 پمپ ویکتوری ۱/۵ اسب دو پروانه   هاچاسو مدل VPM 150

 پمپ ویکتوری ۲ اسب ۲ پروانه  هاچاسو مدل  VPM CB210

پمپ  ویکتوری۱ اسب جتی  هاچاسو مدل VPM JET 100

 پمپ ویکتوری ۲ اسب و ۱/۵ اسب ۲ اینچ  هاچاسو 

جهت دیدن محصولات دیگر در کانال تلگرام tspind@ عضو شوید 

پمپ کفکش ویکتوری – پمپ کفکش هاچاسو 

کفکش ۱۲ متری هاچاسو – کفکش ۲۵متری هاچاسو – کفکش ۳۲ متری هاچاسو 

کفکش ۱ اینچ ۱۲متری هاچاسو – کفکش ۱ اینچ ۲۵ متری فلوتردار هاچاسو 

کفکش ۱ اینچ ۳۲متری فلوتردار هاچاسو – کفکش ۱۲ متری ساده هاچاسو 

کفکش ۲ اینچ هاچاسو – کفکش ۲ اینچ ۳۰ متری هاچاسو 

کفکش ۲ اینچ ۴۰ متری بدنه استیل هاچاسو با فلوتر 

کفکش ۲ اینچ ۱۶ متری هاچاسو – کفکش ۲ اینچ ۱۶ متری ویکتوری 

کفکش ۲ اینچ ۲۰ متری هاچاسو – کفکش ۲ اینچ ۲۰ متری ویکتوری

لجنکش ۲ اینچ هاچاسو – لجنکش ۲ اینچ ۲۶ متری هاچاسو 

لجن کش ۲ اینچ خردکندار هاچاسو – لجن کش ۲ اینچ وکتوری 

پمپ لجنکش ویکتوری – پمپ لجنکش هاچاسو 

 

پمپ شناورویکتوری  ۱و۱/۴ اینچ ۵۰ متری – پمپ شناور ۲ اینچ ۵۰ متری 

پمپ شناور هاچاسو ۱ و ۱/۴ اینچ ۹۰متری -پمپ  شنارو ۲ اینچ  هاچاسو ۹۰ متری 

فهرست