لجن کش چدنی پنتاکس 

لجنکش چدنی سه فاز پنتاکس 

لنجن کش ارتفاع بالای پنتاکس 

لجن کش خردکن دار پنتاکس

 

 

 

سری های DX  و DG  استیل ارتفاع پایین و تکفاز میباشند

سری های DM و DC چدنی سه فاز و ارتفاع بالا و سری DT خردکندار میباشند

 

لیست  مشخصات پمپ های لجن کش پنتاکس PENTAX – ساخت ایتالیا

لجن کش پنتاکس DG 80 – لجن کش پنتاکس DG 80 2G 

لجنکش پنتاکس DG100 – لجن کش پنتاکس DG 100 2G

مدل نوع پمپ قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m3/h)

خروجی

(inch)

DX 80G لجن کش استیل تک فاز فلوتردار 1.5 7.4 12 1.5
DX 80/2G لجن کش استیل تک فاز فلوتردار 1.5 7.4 12 2
DX 100G لجن کش استیل تک فاز فلوتردار 2 9.8 18 1.5
DX 100/2G لجن کش استیل تک فاز فلوتردار 2 9.8 18 2
DX 100/2 لجن کش استیل تک فاز 2 9.8 18 2
DG 80G لجن کش نیمه استیل تک فاز فلوتردار 1.5 8.3 15 1.5
DG 80/2G لجن کش نیمه استیل تک فاز فلوتردار 1.5 8.3 15 2
DG 100G لجن کش نیمه استیل تک فاز فلوتردار 2 10.4 18 1.5
DG 100/2G لجن کش نیمه استیل تک فاز فلوتردار 2 10.4 18 2
DG 100/2 لجن کش نیمه استیل تک فاز 2 10.4 18 2
DMT 210 لجن کش سه فاز  چدنی 2 19 54 2.5
DMT 310 لجن کش سه فاز 3 23 60 2.5
DMT 550 لجن کش سه فاز 5.5 27 78 3
DMT 1000 لجن کش سه فاز 10 34 144 3
DCT 210 لجن کش سه فاز با دهانه خروجی رزوه ای 2 23 39 2
DCT 310 لجن کش سه فاز با دهانه خروجی رزوه ای 3 26.4 45 2
DCT 410 لجن کش سه فاز 4 34.4 39 2
DCT 560 لجن کش سه فاز 5.5 38.1 45 2
DCT 750 لجن کش سه فاز 7.5 46 54 2.5
DCT 1000 لجن کش سه فاز 10 53 54 2.5
DTRT 200 لجن کش سه فاز خردکن دار با دهانه خروجی رزوه ای 2 22 18 2
DTRT 300 لجن کش سه فاز خردکن دار با دهانه خروجی رزوه ای 3 26 18 2
DTRT 400 لجن کش سه فاز خردکن دار 4 33 18 2
DTRT 550 لجن کش سه فاز خردکن دار 5.5 38 18 2
DTRT 750 لجن کش سه فاز خردکن دار 7.5 47 21 2.5

جهت گرفتن موجودی , قیمت , مشاوره با شماره های 02136615541 و 02136615634 تماس بگیرید 

فهرست