دیزل ژنراتورهای لوول LOVOL از توان ۲۷ کاوآ الی ۱۸۰ بصورت دائم کار

کوپله شده با ژنراتورهای طرح استامفرد با ساشی باکدار اوپن و سایلنت 

مشاوره و فروش ۰۲۱۳۶۶۱۵۵۴۱

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم kVa تعداد
سیلندر
لوول ۱۰۰۳G ۲۷٫۵ ۳
لوول ۱۰۰۳TG ۴۳٫۷ ۳
لوول ۱۰۰۴NG گازسوز ۳۰ ۴
لوول ۱۰۰۴G ۴۴٫۴ ۴
لوول ۱۰۰۶NG گازسوز ۴۰ ۴
لوول ۱۰۰۴TG ۷۳٫۹ ۴
لوول ۱۰۰۶TG1 ۸۴٫۳ ۶
لوول ۱۰۰۶TG2 ۹۲٫۳  ۶
لوول ۱۰۰۶TAG ۱۳۶ ۶
لوول ۱۱۰۶TAG2 ۱۵۰ ۶
لوول ۱۱۰۶TAG3 ۱۶۰ ۶
لوول ۱۱۰۶TAG4 ۱۸۰ ۶

خدمات و لوازم لوول LOVOL

موتورهای دیزلی لوول ازجمله موتورهایی است که در ایران بخاطر مرغوبیت و اقتصای بودنش در ایران فروش زیادی داشته است و همین دلیل از گارانتی معتبری برخوردار میباشد و بعداز تمام شدن گارانتی لوزم و قطعات ارزان و سهل و الوصول دارد .

فهرست